Sremska Mitrovica – Sportski savez Grada Sremska Mitrovica podržao je kandidata za predsednika Sportskog saveza Srbije, Ivana Bakića, koji je tom prilikom posetio Sremsku Mitrovicu i predstavio program i ciljeve u okviru svoje kandidature.

Kako je ovom prilikom naglasio kandidat za predsednika Sportskog saveza Srbije Ivan Bakić, republički Sportski savez do sada se nije bavio poslom kojim bi trebalo da se bavi. Prema njegovim rečima Savez nije obraćao pažnju na lokalne sredine, nije obraćao pažnju na opštinske sportske saveze, što je prevashodni zadatak jedne ovakve sportske organizacije.

„U saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Olimpijskim komitetom Srbije, Sportski savez Srbije strategiju razvoja mora primenjivati isključivo na neolimpijske sportove i lokalne opštinske saveze“, objašnjava Bakić.

Ako bude izabran za predsednika SSS, kandidat kaže da će sredine kao što su Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Pećinci, Ruma, ali i sve druge opštine i gradovi u Srbiji, imati mogućnost da zajedno sa čelnim ljudima Sportskog saveza Srbije jačaju sport u tim sredinama, omasovljuju sport, a da se deci i starijim uzrastima dâ prilika da se bave sportom.

Kako kandidat Bakić dodaje, akcenat u programu njegovog tima stavljen je na razvoj sporta u lokalnim sredinama, razvoj školskog sporta, ali i razvoj sporta za starije generacije. Njihov program obuhvata razvoj svih segmenata sporta i pruža priliku svakome, a sve u cilju omasovljavanja sporta.

„Važno je da svako dobije priliku da se bavi sportom, a da roditelji budu u mogućnosti da za svoju decu izdvoje prihvatljiva novčana sredstva za njihovo bavljenje sportom. Ozbiljno bavljenje sportom do sada je mnogima bio luksuz, ali planiramo da, usvajanjem našeg programa, omogućimo da svaki roditelj može da finansira treninge svog deteta“, rekao je Ivan Bakić.

Prema rečima sekretara Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica Nemanje Crnića, podrška kandidatu Bakiću je jednoglasna, a sve u cilju razvoja sporta u lokalnim sredinama.

You may also like