Sremska Mitrovica – U Upravi za trezor danas je počeo prijem zahteva za ostvarivanje prava na subvencije za biljnu proizvodnju i regresa za gorivo.
Prodaja regresiranog goriva na NIS-ovim pumpama traje do kraja meseca, a zahtevi za ostvarenje regresa podnose se uz namenski fiskalni račun. Poljoprivrednici imaju pravo na subvenciju od 50 dinara po litru, a najviše 60 litara po hektaru, tako da maksimalni regres iznosi 3.000 dinara po hektaru.
Biljna proizvodnja će se subvencionisati sa 6.000 dinara po hektaru registrovanog gazdinstva koje je obnovilo registraciju, maksimalno do 100 hektara zasejane površine, a zahtevi se podnose bez podnošenja dodatne dokumentacije.Datum početka isplate subvencija odrediće Ministarstvo poljoprivrede.

You may also like