Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće ”Vodovod”  otvorilo je novo gradilište u skladu sa potrebama grada i novim privrednim aktivnostima.
U toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže za potrebe kompleksa regionalne deponije Srem – Mačva. Reč je o tranzitnom cevovodu prečnika 225 mm koji se postavlja na postojeću distributivnu mrežu u dužini od 1770 m.

 

 

 

 

 

 

 

Istovremeno će biti urađen i priključak prečnika 110 mm ukupne dužine 330 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema ugovoru potpisanom sa JP Direkcija za izgradnju grada vrednost radova je 14. 500. 000 dinara.
Inače, produžetak vodovodne mreže na ovoj lokaciji predstavlja i deo planiranog tranzitnog voda  prema naseljenom mestu Jarak.

You may also like