Sremska Mitrovica – Aprilska penzija biće veća za dva odsto zbog uskladjivanja sa nivoom inflacije, kako je i predvidjeno zakonom, saopštio je Fond za Penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Nakon usklađivanja, najviši iznos penzija za kategoriju zaposlenih, uključujući i profesionalna vojna lica, penzionere samostalnih delatnosti i poljoprivrednike iznosiće 114.440,51 dinara, a najniži iznos penzija biće 13.156,12 dinara.
Povišena je naknada za tudju pomoć i negu, koja će iznositi 15.748,38 dinara.
Za dva odsto je uskladjena i osnova za naknadu koja se isplaćuje za telesno oštećenje i bodovi koji su bitan element ove penzije. Vrednost osnove na isplatu naknade je 6.561,65 dinara, a visina boda 708,61 dinar.

You may also like