Sremska Mitrovica – Tek je počela sezona žetve a već je bilo šest intervencija na strnjikama, iako stručnjaci  već godinama upozoravaju: paljenje strnjike i opasno i štetno.

U inđiji je jutros izgorelo 1.5 hektara pod žitom, uviđaj je u toku i pretpostavlja se, za sada da je požar izazvala varnica od voza jer je parcela u blizini pruge. Tek nakon okončanja istrage znaćemo uzrok ovog požara, rekao je Stevan Pejić, načelnik službe za vanredne situacije Sremska Mitrovica.

Zbog visokih temperatura koje se očekuju, žetve pšenice i kukuruza u narednom periodu povećan je rizik od požara pa će  Komunalna policija grada  Sremska Mitrovica u saradnji sa sektorom za vanredne situacije i poljočuvarskom službom  pojačati kontrole na teritoriji opštine sa ciljem sprečavanja paljenja žetvenih ostataka.

 

 

 

 

 

 

„U toku  leta apelovaćemo o na građane da se uzdrže od nepromišljenih gestova, koji za posledicu imaju velike požare a tu je i potencijalna opasnost i za ljude i za imovinu“, upozorio je Miroslav Jokić, načelnik Komunalne policije.

Komunalna policija će izricati usmena i pismena upozorenja nesavesnim građanima, dok je zadnja mera izricanje mandatne kazne. U komunalnoj policiji je zaposleno sedam ljudi koji će se ove godine maksimalno angažovati da preduprede eventualne probleme koji mogu nastati paljenjem parcela posle žetve.

Vladimir Nestović, načelnik uprave za poljoprivredu danas je upozorio na zakon koji zabranjuje paljenje žetvenih ostataka.

“ Žetva ječma je pri kraju, žetva pšenice kreće, i nije poželjno paliti ostatke. Bolje je zaorati, nego paliti. Paljenjem strnjike po toni slame nepovratno se gubi oko šest kilograma azota, uništavaju se sve korisne komponente.  Uz to, paljenjem slame izgori i do tri tone humusa po hektaru. Analiza zemljišta je besplatna pa je treba i uraditi“  rekao je Nestović.

Vladimir Nestović je dodao i da je danas mnogo gazdinstava kojima je mehanizacija zastarela i u takvoj situaciji  poljoprivrednici sa teškoćama obrađuju zemljište. I bez obzira što znaju da zakon zabranjuje poljoprivrednici misle da će nakon paljenja lakše obraditi zemljište. To je razlog što pale žetvene ostatke, ali efekti nisu dobri. Prinos je manji bez obzira što će uštedeti nekoliko litara goriva.

Odeljenje za vanredne situacije Sremske Mitrovice svoje aktivnosti što se tiče žetve, praktično je usmerilo u tri pravca. Preventivne mere, koje se odrađuju preko odseka za preventivnu zaštitu, odseka za upravljanje rizikom i civilnu zaštitu i operativne mere koje sprovodi vatrogasno spasilački bataljon, zatim i saradnja sa lokalnom samoupravom  a sve u cilju da se žetva što bezbednije prođe , koje rekao je Stevan Pejić, načelnik ovog odeljenja.

Preventivne mere se prvenstveno odnose na mehanizaciju. Bitno je,  kod mašina koje učestvuju u setvi da se na izduvne sisteme postave hvatači varnice, servisi mehanizacije, kombajni treba da imaju aparate za zaštitu od požara, ašov i lopata, pušenje je zabranjeno tokom žetve itd.

Kada se rade veće parcele, važno je da se izvrši prokašanje i da se delovi koji se pokose obrade sa tanjiračom ili višebraznim plugom kako bi se šteta i ako dođe do požara,  smanjila na manje parcele.

Ovo su samo neke od preventivnih mera, dok je odsek za vanredne situacije naložio rešenjima svim većim gazdinstvima i poljoprivrednim dobrima da se osim ovih preventivnih mera pridržavaju i drugih preventivnih mera koje se tiču zaštite od požara u žetvi.

Odeljenje za vanredne situacije zajedno sa lokalnom samoupravom apeluje na stanovnike i poljoprivrednike da ne pale ostatke žetvenih useva jer to predstavlja opasnost za izazivanje požara većih razmera. Paljenjem strništa, bez prethodno sprovedenih mera zaštite od požara ugrožava se lična i sigurnost drugih lica i imovine.


 

 

 

 

 

 

Inspektori  protivpožarne zaštite,  komunalna policija i poljočuvarska služba grada Sremska Mitrovica će u narednom periodu obilaziti parcele, prvo će pristupiti merama podnošenja prekršajnih prijava građanima koji se zateknu da spaljuju ostatke posle žetve.

Zaprećene kazne za ovu vrstu prestupa su izuzetno visoke podsetio je Stevan Pejić, načelnik odeljenja za vanredne situacije, one su predviđene zakonom zaštite o požaru, član 50. Za pravno lice koje načini taj prekršaj zaprećena je novčana kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizičko lice od 10.000 do 50.000 dinara.

Takođe, lice koje je izazvalo požar dužno je da Vatrogasno spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije.

Komunalna policija  apeluje na sve odgovorne poljoprivrednike da odmah po uočavanju vatre u polju o tome obaveste njihovu službu. Građani ove i sve ostale probleme za koje je nadležna komunalna policija mogu prijaviti telefonom, broj 022/615-615, 022/610-566, slanjem sms poruke na broj 063/615-200, slanjem mail-a na adresu infosm@ptt.rs, ili ličnim dolaskom u prostorije Komunalne policije, rekao je načelnik Jokić.

You may also like