Sremska Mitrovica – Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Zorana Mihajlović najavila je da će ubuduće datum plaćanja računa za struju biti pomeren na 28. dan u mesecu kako bi se građanima olakšalo izmirenje obaveza za utrošenu električnu energiju na vreme jer se često dešava da upravo tada građani dobijaju plate i penzije i samim tim ljudi ne mogu do tog trenutka da plate svoje obaveze.

Dodala je da je povećan broja rata za otplatu starih dugova za električnu energiju, Građani će moći da otplaćuju električnu energiju na više od 100 rata.

Svi dužnici koji su u prethodnom periodu već zaključili određene reprograme, oni koji su ih raskinuli, čak i oni koji su tuženi, sada mogu da potpišu nove reprograme sa većim brojem rata.

You may also like