Sremska Mitrovica / Izvor: Sirmiuminfo – U Sremskoj Mitrovici je održana osnivačka skupština Udruženja građana “Viora Sirmium”, veterani i omladina radnih akcija. Usvojen je statut, plan rada i određeni organi Udruženja. Za predsednika Udruženja izabrana je Marijana Beba Militar, a za generalnog sekretara Jasna Kalauzović.Cilj Udruženja je okupljanje veterana – učesnika nekadašnjih omladinskih radnih akcija, omladinaca zainteresovanih za očuvanje ekološkog sistema u našoj opštini, očuvanje i negovanje naših tradicija.

Omladinci Sremske Mitrovice od završetka II Svetskog rata pa sve do 1990. godine do kada su se organizovale radne akcije, učestvovali su u izgradnji naše zemlje u svim republikama i pokrajinama nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Hiljade i hiljade naših sugrađana gradilo je pruge, puteve, brane, hidrocentrale, pošumljavali goleti od Vardara pa do Triglava. Bili smo poznati po izuzetno dobro organizovanim i vrednim brigadama.
Brojna priznanja koja su osvajali naši akcijaši govore o jednoj nadahnutoj generaciji koja je negovala i čuvala naše svetle tradicije.
Udruženje poziva sve bivše akcijaše da se uključe u njegov rad, a jedna od aktivnosti Udruženja biće i doček štafete mladosti u centru Sremske Mitrovice u petak , 24. maja, u 17 časova.
Štafeta će krenuti iz Bihaća nekoliko dana ranije i proći će na svom putu kroz mnoge gradove u Bosni. Na našu teritoriju doneće je Hapurik Abdić – predsednik Udruženja “Antifašista Jugoistočne Evrope” i u Laćarku je predati članovima Moto kluba “Srem” koji će je doneti do centra grada.
Nakon prigodnog programa, štafeta će krenuti za Smederevo, a narednog dana biće doneta u Kuću cveća u Beogradu.

You may also like