Sremska Mitrovica – U Okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja otoren je konkurs za dobijanje građevinskog materijala. Konkurs je otvoren za pomoć izbeglim licima iz Sremske Mitrovice.

Pomoć je jednokratna i bespovratna i odbrava se u visini od 9 hiljada evra. Rok za podnošenje prijava je do 3.oktobra ove godine.

Jedan od osnovnih kriterijuma za dobijanje pomoći je da zainteresovani nema u vlasništvu stambenu jedinicu koja ispunjava uslove za stanovanje na području zemalja koje su nastale raspadom SFRJ, odnosno da je nije prodao ili otuđio od 1991.godine do dana podnošenja zahteva. Takođe je jedan od uslova da je potencijalni korisnik počeo grdanju kuće ili je došao u posed kuće koju treba adaptirati.

Detaljnije informacije se mogu dobiti u Komesarijatu za izbeglice Grada Sremska Mitrovica.

You may also like