Novi brojevi za zakazivanje pregleda

Sremska Mitrovica – Dom zdravlja Sremska Mitrovica je u cilju lakšeg zakazivanja pregleda od strane pacijenta, uveo nove telefonski brojevi koji se mogu koristiti u te svrhe.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena – 069/619 015;

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece – 069/619 016;

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece – 069/619 046.

You May Also Like