Nove osnovice za penzije

Sremska Mitrovica – Za gradjane koji sami plaćaju doprinos za penzije, od uplate za maj 2013. važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 5,3 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu).

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 20.090 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 287.005 dinara.

Doprinos za penzijsko iinvalidsko osiguranje je 22 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 4.419,80 do 63.141,10 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul 2013.godine.

You May Also Like