Sremska Mitrovica – Roditelji koji su kupili opremu za bebe pre rođenja deteta iznenadili su se što se povraćaj poreza na tada kupljenu robu ne dobija. Refundacija koja je regulisana Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV – a računa se od rođenja deteta.

U Poreskoj upravi u Sremskoj Mitrovici već je odbijena refundacija računa kupljene bebi opreme pre rođenja deteta, a kako tvrdi jedan od odbijenih roditelja, pravilo o kupovini robe nije eksplicitno navedeno.

Još uvek se ne zna da li će pravilo biti promenjeno i da li će za ove račune roditelji ipak dobiti povraćaj PDV – a na koji su računali.

You may also like