Sremska Mitrovica – Građani Sremske Mitrovice često parkiraju svoja vozila na javnim zelenim površinama. Kako saznajemo od Komunalne policije do avgusta meseca su za ovakve prekršaje policajci izricali samo upozorenja kako bi upoznali građane sa ovom zabranom koja se efektivno primenjuje od 2009. godine.

Komunalni policajci svaki dan imaju u zadacima kontrolu nad nepropisnim parkiranjem na javne zelene površine, a često i po prijavi građana izlaze na teren. Prema izveštaju Komunalne policije u avgustu su izrečene 23 mandatne kazne u visini od 2.500 dinara.

“U većini slučajeva građani dolaze sa uplatnicom da regulišu kaznu. Svaki prekršaj je dokumentovan fotografijom i na izveštaju piše ime policajca koji je ostavio kaznu na vozilo, tako da svaki građanin koji ima pritužbu o svemu može da se informiše u našoj kancelariji”, rekao je jedan od službenika u prostorijama Komunalne policije i dodao da građani obrate pažnju pri parkiranju kada su u pitanju javne zelene površine.

You may also like