Sremska Mitrovica – Prestankom obilnih padavina i Dunav u gornjem toku kroz Vojvodinu i dalje beleži blago i postepeno opadanje, dok se na nizvodnom toku i dalje registruje blaži porast.

Na vodomeru u Bezdanu jutros je izmereno 736 što je 13 centimetara manje u odnosu na juče, u Apatinu je opao za osam, a u Bogojevu dva santimetara.

Na vodomernoj stanici Bačka Palanka Dunav beleži porast od četiri centitimatara, a u Novom Sadu je izmereno 678, što je 11 centimetara više u odnosu na juče. Porast od 12 centimetara zabeležen je i u Slankamenu, ali se narednih dana očekuje postepeno opadanje.

Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno je 207,82, a u vanrednoj odbrani je 284,11 kilometara.

Zbog porasta vodostaja na reci Tisi na pojedinim delovima je uvedene vanredna odbrana od poplava. Kod Titela je izmereno 654 centimetara što je u odnosu na prethodni dan porast od 14 santimetara.

Meteorolozi predviđaju da će od sutra Dunav, a i Tisa takođe biti u opadanju.

You may also like