Najprevođeniji pisac

Sremska Mitrovica – Književno stvaralaštvo Nedeljka Terzića objavljeno je tokom prošle godine na sedam jezika.

Zbirku ljubavne poezije “Huk i muk” u prevodu na turski jezik ugledne pesnikinje i prevodioca Ajten Mutlu, objavila je
izdavačka kuća “Artšop” iz Istanbula.

Njegovu popularnu knjigu “Parajlije u Paraliji” koja je dobila nagradu “Momčilo Tešić” prvo je objavila izdavčka kuća “Apektasi” iz Katerinija u Grčkoj u saradnji sa Edicijom “Sirm” iz Sremske Mitrovice u prevodu Temistoklisa Gumasa sa Krita, a zatim i izdavačka kuća “Ral Kolobar” iz Sofije na bugarskom jeziku u prevodu Ivana Topalskog.

Poezija ovog autora istovremeno je objavljena u antologijama ljubavne poezije na poljskom, dečje poezije na ruskom i haiku poezije na engleskom jeziku. Sa ovim izdanjima Nedeljko Terzić se svrstava među najprevođenije pisce Srbije u prošloj godini. Takođe na maternjem srpskom jeziku objavljuje knjigu priča za decu “Zidovi sa ušima” u izdanju Edicije “Sirm”.

You May Also Like