47 Monitoring izveštaj Anem – a

KAKO JE IZGLEDALA MEDIJSKA SCENA SRBIJE U AVGUSTU 2013?

Prema nalazu monitoring tima, ni u avgustu 2013. godine nije bilo značajnijih promena na medijskoj sceni, a ono što je za ovaj period bilo karakteristično jeste sledeće: kontroverze nastale u javnosti nakon objavljivanja nacrta medijskih zakona na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, a koji su bitno drugačiji od nacrta koje je uradila Radna grupa tog ministarstva; neuspeh tendera za nacionalnu TV dozvolu. Kako su ta dva događaja obeležila medijsku scenu u avgustu 2013, autori objašnjavaju u Zaključku Izveštaja.

Novinari i mediji su i u ovom periodu bili izloženi pritiscima i pretnjama zbog kojih nisu mogli da obavljaju svoj posao neometano, o čemu govore i 2 slučaja koja je monitoring tim obradio u Izveštaju – pretnje koje je novinaru „Naših novina“ uputio lokalni javni funkcioner na KiM zbog objavljivanja informacija koje se na njega odnose, a od javnog interesa su; uvrede koje je direktor GAK „Narodni front“ uputio novinarki „Kurira“ zbog istraživanja slučaja koji se dogodio u toj klinici i traženja informacija koje se odnose se na rad te javne ustanove – oba slučaja ukazuju da pojedini nosioci javnih funkcija ne poštuju pravo javnosti da bude obaveštena o stvarima od javnog interesa, a još manje prava novinara čiji je posao da o takvim stvarima informišu javnost. Kada je reč o sudskim postupcima u medijskim slučajevima, monitoring tim se bavio postupcima koji se vode: 1. povodom povrede prava novinara (krivični postupak protiv lica koja su uputila pretnje uredniku Internet portala „Južne vesti“ Predragu Blagojeviću); 2. po tužbi za naknadu štete koju je protiv jednog dnevnog lista podneo bivši javni funkcioner zbog objavljenih tekstova koji su se odnosili na njegov rad (tužba Žarka Obradovića protiv „Kurira“ zbog objavljivanja tekstova o poništavanju završnih ispita za upis u srednje škole); 3. po tužbi za naknadu štete koju je emiter podneo protiv regulatornih tela zbog štetnih smetnji u etru (tužba SOS Kanala d.o.o. iz Beograda protiv RRA i RATEL-a). O svemu navedenom, više pročitajte u odeljku Izveštaja – Sloboda izražavanja.

Prema oceni autora Izveštaja, nedodeljivanje dozvole za emitovanje TV programa sa nacionalnom pokrivenošću, bitno je obeležilo ovaj period. Stoga se autori tim postupkom bave u delu Izveštaja – monitoring implementacije postojećih propisa (primena Zakona o radiodifuziji) i analiziraju zakonske odredbe koje regulišu postupak odlučivanja Saveta RRA o prijavama kandidata na konkurs za dodelu dozvola za emitovanje programa, odluku Saveta da nacionalnu TV dozvolu ne dodeli nijednom kandidatu, kao i dalje moguće ishode tog postupka. Pored toga, autori analiziraju i postupak RRA za dodelu dozvola za emitovanje radio i TV programa za lokalna i regionalna područja, koji je je interesantan zbog toga što se među emiterima koji su dobili dozvolu nalazi i jedno javno preduzeće, iako je povlačenje države iz vlasništva u medijima jedan od najvažnijih ciljeva javne medijske politike.

Nacrti medijskih zakona – Nacrt zakona o elektronskim medijima i Nacrt zakona o javnim medijskim servisima, koje je nadležno ministarstvo objavilo na svom sajtu u avgustu, izazvali su dosta polemike u jednom delu javnosti. Time, ali i analizom odredaba ovih nacrta i nedostacima pojedinih rešenja, autori se bave u delu Izveštaja – monitoring procesa usvajanja novih zakona.

Regulatorno telo – RRA u ovom mesecu je izreklo meru upozorenja nacionalnom emiteru RTV Pink zbog povreda više obaveza utvrđenih Kodeksom ponašanja emitera. Autori Izveštaja analiziraju pravni osnov i pravne posledice izricanja ove mere u delu Izveštaja – monitoring rada nadležnih organa. Predmet monitoringa bio je i rad državnih organa – autori Izveštaja se bave Pravilnikom o utvrđivanju plana raspodele frеkvеnciја/lоkаciја/zоnа rаspоdеlе, koji je donelo Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Odluka Saveta RRA da nijednom kandidatu na konkursu ne dodeli dozvolu za emitovanje TV programa sa nacionalnim pokrivanjem (mreža K5) otvara mogućnost da se frekvencije u mreži K5 prenamene i iskoriste za ubrzanje procesa digitalizacije. Tom opcijom se autori bave u delu Izveštaja – proces digitalizacije.

Iako se u očekivanju novih medijskih zakona proces privatizacije medija gotovo i ne sprovodi, u avgustu se desilo nekoliko događaja koji su posredno ili neposredno u vezi s tim procesom, o čemu autori pišu u odeljku – proces privatizacije.

Četrdeset sedmi Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. 

image

You may also like