Sremska Mitrovica – Predstavnici 17 lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine Srbije i Hrvatske, smeštenih oko reka Save i Drine, u utorak 5. marta, na kongresu u Brčkom, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj (SWG) ozvaničili su početak saradnje na zajedničkom unapređenju seoskih područja.

Na kongresu u Brčkom, ispred Grada Sremske Mitrovice Memorandum je potpisao zamenik gradonačelnika, Tomislav Janković.

Predsednici 17 opština tri susedne zemlje potvrdili su svoju spremnost za međusobnu saradnju i učestvovanje u procesu zajedničkih aktivnosti u cilju razvoja „DRINA-SAVA“ prekograničnog regiona.

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi nastavlja sa aktivnostima vezanim za pripremu sprovođenja Razvojnog pristupa zasnovanog na području/regionu (ABDA) u zamljama Zapadnog Balkana koji je politički podržan od strane Ministarstva poljoprivrede članica SWG i odlučno podržano od strane Evropske Komisije (EC).

Region DRINA- SAVA je jedan od 4 ugrožena prekogranična područja Zapadnog Balkana gde primena ABDA koncepta može pomoći prevazilaženju prepreka i ograničenja daljeg razvoja. Ovaj region je izabran od strane SWG Skupštine.

Ovaj region pokriva teritoriju koja pripada trima državama: Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina. Geografski, ovo područje se nalazi u severo-istočnom Hrvatskoj (istočna Slavnonije), severo-zapadna Srbija (jugo-zapadna Vojvodina i severo-zapadna Centralna Srbija) i severo-istočna Bosna i Hercegovina (Semberija). Ukupno 17 opština, po 5 iz Hrvatske i Srbije i 7 iz Bosne i Hercegovine su zastupljene u ovom regionu.

Osnovna studija i Strateški okvir za ekonomski razvoj i prekograničnu saradnju kroz primenu principa razvoja zasnovanog na području (ABDA) je pripremio Zajednički Razvojni Centar (JRC) Evropske komisije u saradnji sa učesnicima iz prekograničnih područja i finansiran od strane Evropske komisije. Istovremeno su formirane strukture za lokalno učestvovanje u ABDA procesu kroz grupe zainteresovanih strana u kojima su zastupljene lokalne vlasti, kao i nevladin i privatni sektor.

Kao rezultat ovih aktivnosti, pripremljen je Memorandum o Razumevanju (MoU) koji su potpisali gradonačelnici opština članica ovog prekograničnog regiona.

Cilj ovog dokumenta je promocija međusobnog razumevanja i saradnje među zainteresovanim stranama kao i regionalno vlasništvo nad akcijama koje će biti preduzete u funkciji održivog ekonomskog rasta „DRINA-SAVA“ prekograničnog područja i izražavanje volje i spremnosti za učestvovanje u procesu zajedničke saradnje i aktivnostima u cilju razvoja ovog prekograničnog regiona.

 

 

 

You may also like