Sremska Mitrovica – Povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta i 1150. godišnjici dolaska Sv. braće Ćirila i Metodija u Panoniju, Beogradska nadbiskupija, Srijemska biskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, danas će posetiti Sremsku Mitrovicu.Naučni skup počinje u 14.30 sati, dolaskom u Župni ured Sv. Dimitrija.
U 16.15 sati je zvanično otvaranje skupa u Zgradi Opštine Sremska Mitrovica.
Program naučnog skupa:

PREDAVANJA
Predsedavajući: mons. Đuro Gašpar, biskup srijemski
Moderator: doc. dr sc. Ivica Čatić
Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj- Konstantinovoj i državnoj Crkvi, doc. dr. sc. Grgo Grbešić (Đakovo)
Život i djelo Sv. braće Ćirila i Metoda, dr. sc. Darija Damjanović Barišić (Đakovo)
Ćirilometodska baština kod južnih Slavena, dr sc. Tomislav Mrkonjić (Rim)
Srpska pravoslavna Crkva i ćirilometodska ideja, dr sc. Vladimir Vukašinović (Beograd)
Naučno predavanje se posle Sremske Mitrovice nastavlja u Beogradu do 21.aprila.

You may also like