Sremska Mitrovica – U toku 2012. godine, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, registrovano je 3.244 krivičnih dela, za 4,59 % manje nego 2011. godine. Registrovano je 2.873 krivična dela opšteg kriminaliteta i 336 krivičnih dela privrednog kriminaliteta. U grupu krivičnih dela privrednog kriminaliteta, nalazi se 34 krivična dela ekološkog i 54 krivična dela visokotehnološkog kriminaliteta.

Od 1.942 krivična dela sa nepoznatim izvršiocem rasvetljeno je 54,57%. U 57 slučajeva, policija je na delu uhvatila izvršioce krivičnih dela.

Zbog izvršenih krivičnih dela prijavljeno je 2.079 lica od kojih 140 maloletnika, 325 stranih državljana i 1331 povratnik u vršenju krivičnih dela.

You may also like