Sremska Mitrovica – Ukupno 67 miliona dinara izdvojilo je sedam lokalnih samouprava na teritoriji Srema za ostvarivanje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje.

Tokom 2012. godine ovim planom je na sremskoj teritoriji zaposleno 1.247 lica, odnosno svaki peti zaposleni sa evidencije Nacionalne službe.

U ostvarivanju akcionih lokalnih planova za zapošljavanje pored opština učestvuje i Autonomna pokrajna Vojvodina i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Tokom januara  lokalne samouprave sa teritorije Srema izdvojile su ukupno 67 miliona dinara za ostvarivanje lokalnih akcionih planova za zapošljavanje. Najveću sumu novca izdvojile su opština Ruma i Grad Sremska Mitrovice.

Ove godine za sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Pokrajnski sekretarijat za privredu, rad i zapošljavanje izdvojio je 162 miliona dinara.

„Očekujem da će Program zapošljavanja, koji će biti dobro finansiran, tokom 2013. godine zaposliti mnogo veći broj nezaposlenih lica sa naše evidencije, nego što je to bio slučaj u 2012. godini“,rekao je Todor Kuzmančević direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srem. Mitrovica.

Program zapošljavanja je i ove godine raznovrstan. Sredstva će biti raspoređena na subvencije za samozapošljavanje, za poslodavce koji otvaraju nova radna mesta, za stručne prakse, javne radove i za pripravničko stažiranje.

 

You may also like