Sremska Mitrovica –  U Sremskoj Mitrovici je formirana mreža za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima u Republici Srbiji.

 

Formiranje ove mreže inicirano je u sklopu projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, koji realizuju NVO Atina u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz finansijsku podršku Evropske unije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
Mrežu, koja će biti podrška institucijama i organizacijama koje su uključene u pružanje podrške žrtvama trgovine ljudima, ali učestovati i u preventivinim aktivnostima na polju borbe protiv trgovine ljudima, čine predstavnici Centra za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici, Gradske uprave za obrazovanje, Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, Višeg Javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Sremska Mitrovica, Doma zdravlja, Crvenog krsta, Policijske uprave Sremska Mitrovica, Kancelarije za mlade i Udruženja Pro Vitae.

Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih kriminalnih aktivnosti, čemu u prilog govori i podatak da je u Evropi u periodu od 2008-2010. povećana za 18 odsto.
Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtvama trgovine ljudima.
Taj problem zahteva, kako je rečeno, sistematski angažman i saradnju državnih institucija i organizacija civilnog društva.
Podsećamo, prema policijskim podacima u prošloj godini u Sremu je podneta jedna krivična prijava za krivično delo trgovina ljudima.

 

You may also like