Sremska Mitrovica – Kako je rečeno na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku, građani Srbije više neće morati organima državne uprave da prilažu krštenicu, potvrdu o državljanstvu i druga dokumenta ukoliko žele da izvade ličnu kartu ili pasoš.

Sva neophodna dokumenta će pribavljati organi uprave.

Kako je objasnio Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, koji je otvorio javnu raspravu, unapređenje rada uprave ogleda se u povećanju njene delotvornosti, efikasnosti i odgovornosti i usvajanje tog zakona predstavlja deo procesa reforme javne uprave.

«Propisana je obaveza organa uprave da sami pribave podatke koji se vode u službenim evidencijama i javne isprave koje se na osnovu njih izdaju. Time oslobađamo građane i privredu nepotrebnog administrativnog tereta i da omogućimo upravi da građanima pruži više za njihov novac. Nacrt je značajno proširio pojam upravne stvari i predmet upravnog postupka. Nakon stupanja na snagu novog zakona građani će moći da se zaštite i od svakodnevnih radnji koje organi uprave preduzimaju, kao i od nesavesnog i nezakonitog obavljanja javnih službi ”, rekao je Selaković.

Ministar pravde je dodao da Nacrt zakona predviđa da će građani moći da traže pravnu zaštitu ukoliko oni koji pružaju javne usluge to ne čine na uredan i kvalitetan način.

Tekst Nacrta zakona o opštem upravnom postupku možete pronaći u rubrici „Radne verzije propisa“.

 

You may also like