Sremska Mitrovica – Najveći broj manifestacija u okviru manifestacije “Lato na Savi” se odnosi na decu. Za decu predškolskog uzrasta i osnovaca počele su “Igre bez granica” gde rade poligone predviđene za njihov uzrast.

4 – 5 – 6 godina:

Dečaci:                               Devojčice:

1.Jeličić Marko              1.Gavrilović Sara
2.Cingeli Marko             2.Vuković Milica
3.Takač Aleksandar

7 – 8 godina:

Dečaci                                    Devojčice:

1. Maslać Dimitrije          1.Vesić Katarina
2. Bošnjak Luka                2.Panić Anja
3. Vlajić Bojan                  3.Ercegovčević Kristina

9 – 10 godina:

Dečaci:                                  Devojčice:

1. Mađarovski Stefan      1.Jeličić Sara
2. Ivan Roman                  2. Uzelac Kristina
3. Mikić Aleksandar        3.Ilić Tijana

11 – 12 godina:

Dečaci:                                 Devojčice:

1.Antunović Dejan          1.Kiš Sara
2.Galić Sefan                      2.Zubović Milica
3.Bajić Ognjen                   3. Maslać Marija

You may also like