Sremska Mitrovica – Vlada Srbije usvojila predlog zakona o katastarskoj legalizaciji. Svojinu mogu da upišu vlasnici kuća, stanova, vikendica.

Zakon o upisu svojine na nelegalno sazidanim objektima važiće do kraja 2014. godine. Pravo na upis imaju zdanja sazidana do 11. septembra 2009. godine. Svi oni, koji su nadležnim opštinskim i gradskim službama već podneli prijavu za legalizaciju ne moraju da podnose novi zahtev katastru. Oni koji nisu podneli zahteve za legalizaciju mogu da se prijave katastru u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona kojim se uređuje poseban predmet ( leks specijalisa) .Ako je neko zidao na parceli gde je korisnik ili vlasnik država, lokalna samouprava ili treće lice, biće upisan u katastar samo kao vlasnik objekta bez sticanja prava na zemljište. Tek kada dostavi dokaz da je zemljište pribavio od vlasnika biće upisana i svojina na parceli. Do tada nema nikakva prava na zemljištu osim pristupa objektu.

Za one koji su zidali na svom zemljištu problema nema. Oni će se za oko stotinak evra upisati kao vlasnici u katastar, pod uslovom da kuća nema više od 300 kvadrata, da vikendica ne premašuje 200 i zanatska radnja nema više od sto kvadrata.

Ako je kvadratura veća, vlasnik mora da nastavi redovan postupak legalizacije u nadležnoj opštinskoj ili gradskoj službi, odnosno da dobije naknadnu građevinsku i upotrebnu dozvolu i debelo plati naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.

Tu naknadu neće moći da izbegnu i oni koji se uklapaju u kvadraturu, ali žele da prodaju svoje kuće. Sud im neće overiti kupoprodajni ugovor dok ne dostave dokaz da su lokalnoj samoupravi platili taksu.

Oni vlasnici objekata, koji imaju susvojinu ili sukorisništvo nad zemljištem, sa prvim komšijama moraju da budu „dobri“, jer bez njihove saglasnosti upisa u katastar nema. Ako od sukorisnika na parceli ne pribavi saglasnost, vlasnik objekta mora da ide u drugi postupak u preparcelaciju.

 

You may also like