Sremska Mitrovica – U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta, u partnerstvu sa 26 Resurs centara, četvrtu godinu za redom pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije za podsticanje aktivizma i volonterizma u lokalnim zajednicama kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata. U tom cilju, u 26 okruga Srbije raspisani su konkursi za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za svoj okrug i sa omladinskog portala „Zamisli Život“.

Konkurs je namenjen mladim i kreativnim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje:

-motivišu i druge mlade, stvaraju uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
-učestvuju u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
-promovišu solidarnost i humanost
-promovišu razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
-promovišu zdrave i bezbedne stilove života
-učestvuju u akcijama zaštite životne sredine
-podstiču preduzetnički duh kod mladih
-promovišu osnovne vrednosti EU među mladima

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu, a udruženja mladih moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, do trenutka podnošenja konačnog predloga projekta nakon realizovane obuke. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

Konkurs je otvoren do 15. juna 2013. godine.

You may also like