Konkurs za salaški turizam

Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za podršku nepoljoprivrednih i pratećih poljoprivrednih aktivnosti na selu u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini – Salašarski turizam.

Putem konkursa će se sufinansirati radovi na adaptaciji i restauraciji, opremanje objekata na salašu, po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne kulture i arhitekture sa prostora Vojvodine, unapređenje ponude u salašarskom turizmu kroz poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i parternog uređenja dvorišta.

Konkurs traje do 31. jula, a sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 021/487-44-19. Tekst konkursa, obrazac prijave, izjave, upitnik I pravilnik mogu se preuzeti sa sajta www.psp.vojvodina.gov.rs.

You May Also Like