Sremska Mitrovica – U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Sremski okrug, Humanitarno udruženje “Prijatelji“ Sremska Mitrovica vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

– motivišete i druge mlade, stvarate uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
– učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
– promovišete solidarnost i humanost
– promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
– promovišete zdrave i bezbedne stilove života
– učestvujete u akcijama zaštite životne sredine
– podstičete preduzetnički duh kod mladih
– promovišete osnovne vrednosti EU među mladima.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Sremskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Napomena za vas: ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih,  Resurs centar za Sremski okrug Vas može informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog prijavnog formulara do 15. juna 2013. godine na email: huprijatelji@yahoo.com ili poštom na sledeću adresu: Humanitarno udruženje “Prijatelji“ Sremska Mitrovica , ul.Maksima Gorkog broj 20, 22000 Sremska Mitrovica sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za Sremski okrug: www.mladisrema.com ili  na omladinskom Internet portalu: www.zamislizivot.org, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Humanitarno udruženje “Prijatelji“ Sremska Mitrovica putem elektronske pošte na email: huprijatelji@yahoo.com ili telefonom na broj;

064 156 82 17 ili 064 226 88 48.

Prijavi se na konkurs koji traje od 29. aprila do 15. juna 2013. godine!

AKTIVIRAJ SE i Ti!

 

You may also like