Sremska Mitrovica – Građani koji nisu izmirili svoj dug za utrošenu struju ovih dana mogli su da pronađu “čestitku” u svom poštanskom sandučetu. Privredno društvo „EPS Snadbevanje“ je dužnicima u kategorijama „široka potrošnja“ i „niski napon“ uputio upozorenja, obaveštenja i opomene da isplate svoj dug ili će im isporuka električne energije biti obustavljena.
Do sada je iz Elektroprivrede Srbije poslato oko 70.000 „upozorenja“ i oko 150.000 „obaveštenja i opomena“ kupcima da u zakonskom roku od 15 dana izmire svoj dug, u suprotnom PD „EPS Snabdevanje“ podneće zahtev nadležnom Operatoru distributivnog sistema (distribuciji) da u zakonskom roku od 8 dana obustavi isporuku električne energije. Ako i ova mera ne bude dala rezultate, biće pokrenuta procedura raskida Ugovora o isporuci električne energije i trajnog isključenja dužnika sa elektrodistributivne mreže.

Koliko je opomena poslato na teritori Sremske Mitrovice, nadležni u EPS Sremska Mitrovica, ovu informaciju danas nisu mogli da daju. Ipak, građani koji duguju novoformiranom preduzeću, pojedinačno znaju svoja dugovanja i mogu na vreme da regulišu račune, jer slede isključenja.

Kupcima koji duguju više od 10.000 dinara, kao i svim kupcima priključenim na visoki i srednji napon, koji imaju dug veći od 100.000 dinara, upućena su upozorenja pred obustavu isporuke električne energije. Domaćinstvima i ostalim kupcima na niskom naponu koji duguju više od 5.000 dinara, kao i kupcima na visokom i srednjem naponu koji duguju više od 50.000 dinara, poslati su obaveštenje i opomena o stanju duga sa pozivom da dug izmire u roku od 15 dana.
Kupci koji su u međuvremenu uplatili svoj dug, a stiglo im je upozorenje ili opomena, trebalo bi da dokaz o uplati dostave na šalter za reklamacije. Ako uoče neku nelogičnost u obračunu, kupci žalbu treba da predaju na šalterima distribucije koje su jedino mesto za utvrđivanje osnova za reklamaciju. Pojačan je rad službi za reklamacije u svim privrednim društvima, kako bi svaki kupac mogao da dobije objašnjenje ili da mu se ispravi račun ukoliko se utvrdi greška.

You may also like