Sremska Mitrovica – Vlada Republike Srbije donela je odluku da Republička direkcija za robne rezerve otkupi 59.500 tona merkantilne pšenice roda 2013. godine po ceni od 20 dinara po kilogramu, u koju je uračunat i PDV.

Republička direkcija za robne rezerve će plaćanje kupljene merkantilne pšenice obaviti u roku od 15 dana nakon dostavljanja kompletne dokumentacije.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja će biti kupljena od fizičkih lica – nosilaca komercijalnih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga iznosi pet tona, a maksimalna pedeset tona.

Poljoprivrednici smatraju da je ta cena ipak niska jer kada se uračunaju troškovi cena bi trebala da izosi bar 22 – 23 dinara po kilogramu.

You may also like