Sremska Mitrovica – Vivkovizija –  Festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu. Ne propustite ovaj jedinstven događaj u našem gradu! Jedinstven i za teritoriju Vojvodine! 10.aprila u PSC „Pinki“!

Autori pesama za Vivkoviziju
1.„Obožavam jesen“ peva: Anđela Simić
Autor teksta i muzike: Aleksandra Miloković
OŠ „ Vuk Karadžić“ Adaševci

2.“ Dečak plavi“ peva: Mina Radulović
Autor teksta i muzike: Anastasija Janković
OŠ „ Jovan Popović“ Sremska Mitrovica

3.“ Savet“ peva: Isidora Jugović
Autori teksta i muzike: Anđela Milutinović ,Katarina Jovišević, Ana Lelić, Milana Aliđukić
OŠ „ Vuk Karadžić“ Bačka Palanka

4. „ Jana“ peva: Anastazija Vujić
Autor teksta i muzike: Milena Nikitović
Škola za osnovno muzičko obrazovanje- Kula

5.“ Mrak“ peva:Daša Maksimočeva
Autori muzike: Teodora Skuratović i Milica Mandić
Autor teksta: Aleksandra Mihajlović
SMŠ „ Petar Krančević“ Sremska Mitrovica

6. „ Tvoje oči govore“ peva: Nataša Vučinović
Autori muzike: Dušan Andrić, Tijana Stepanić, Mihajlo Mahovac, Zoran Mahovac
Autor teksta: Aleksandra Maksimović
OŠ „ Jovan Popović“

7. „ Kikirez Paja“ peva: Lukijan Grubač
Autor teksta i muzike: Vuk Nikšić
OŠ „ Jovan Popović“ Sremska Mitrovica

8.“ Pčelica“ peva: Nikolina Crnobrnjić
Autor muzike: Anastasija Radovanović
Autor teksta: Katarina Nedeljković
SMŠ „ Petar Krančević“ Sremska Mitrovica

9.“ Sneg „ peva: Jana Budošan
Autor muzike: Fedor Jovanović
Autor teksta: Gorčin Jovanović, Fedor Jovanović
ŠOMO „ Petar Konjović“ – Bečej

10. „ Slončić“ peva: Ognjen Mišura
Autor muzike: Rebeka Krunić, Velibor Kitanov
Autor teksta: Rebeka Krunić
Škola za osnovno muzičko obrazovanje- Kula

11. „ Roda i žaba“ peva: Danica Rosić
Autori muzike: Božidar Trifunović, Jovan Parlić
Autor teksta: Aleksandra Mihajlović
SMŠ „ Petar Krančević“

12. „ Mi smo dobri đaci“ peva: Iva Tenji
Autori muzike: Nemanja Mandarić, Kristian Džido, Damir Milodanović, Miran Tikvicki
Autori teksta: Nemanja Mandarić, Kristian Džido, Damir Milodanović, Miran Tikvicki
Muzička škola – Subotica

Aranžman i produkcija: Igor Aštalkovski – Smelov

Tamara Pajkanović (nastavnik i idejni tvorac festivala)

 

”Vivkovizijа” je Festivаl nа kome decа, kаo vokаlni solisti, iskаzuju svoje umeće u pogledu vokаlne tehnike, kvаlitetа interpretаcije, mаštovitosti scenskog nаstupа, emocionаlnog izrаžаjа i interpretаcije. Osim vokаlnih ostvаrenjа dece, umeće u pogledu komponovаnjа, аrаnžirаnjа i stvаrаnjа tekstovа nаmenjenih ciljnoj grupi, pokаzuju i rаzvijаju i stаrijа decа.
Svi tekstovi i kompozicije koje se izvode nа Festivаlu su pisаne i komponovаne od strаne učenikа osnovnih i srednjih školа.

Tradicionalni Festival “Mitrovačka Vivkovizija” u organizaciji Muzičke škole ”Petar Krančević”, školice muzike “Vivak” Sremska Mitrovica, ove godine biće organizovan pod pokroviteljstvom Grada u Poslovno sportskom centru “Pinki” u Sremskoj Mitrovici, 10. aprila 2013. godine.

Vivkovizija je festival dečijeg stvaralaštva.U njemu se takmiče kao autori muzike i teksta učenici osnovnih i srednjih škola.

 

Snimanje  pesma u studiju za snimanje Vokaloid – Ozon radio.

You may also like