Sremska Mitrovica – Još samo dva dana traje, do 29.marta, konkurs koji je raspisao Republički zavod za statistiku.U pitanju je javni poziv za prijavljivanje kandidata za anketare i vođe tima.

Republički zavod za statistiku, uz podršku Evropske unije i Svetske banke, u periodu od 6. maja do 17. juna 2013. godine sprovodi istraživanje „Anketa o prihodima i uslovima života“ (SILK), kojim će biti obuhvaćena domaćinstva na teritoriji Republike Srbije.

Više informacija o samom istraživanju možete pronaći na internet stranici: www.silk.stat.rs.

Za sprovođenje ovog istraživanja potrebno je, okvirno, 65 anketara i 24 vođe tima. Anketari će sprovoditi Anketu popunjavanjem dve vrste upitnika: Upitnika za domaćinstvo i Upitnika za lice i biće plaćeni na osnovu broja ispravno popunjenih upitnika.

Vođe tima biće zaduženi za organizaciju i kontrolu rada dva do tri anketara i biće plaćeni po kontrolisanom upitniku.

Za Sremsku Mitrovicu su potrebna tri anketara i jedan vođa tima.Svi koji žele da u svojstvu anketara ili vođe tima, učestvuju u istraživanju SILK  treba da dostave prijave za učešće ( javni poziv možete pročitati  na  stranici www.silk.stat.rs/index a obrazac za prijavu preuzeti ovde).

Samo prijave koje stignu na adresu Zavoda do petka, 29. marta 2013. godine do 12 časova smatraće se blagovremeno podnetim. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće se razmatrati.

Na internet stranici: www.silk.stat.rs biće objavljena lista kandidata koji uđu u uži izbor prema navedenim kriterijumima najkasnije 5. aprila 2013. godine. Razgovor sa kandidatima koji su ušli u uži izbor biće sproveden u sedištima područnih odeljenja statistike i u Beogradu.

 

 

You may also like