Sremska Mitrovica – Direkcija za izgradnju grada obaveštava sve građane da će zbog radova na opremanju crpne stanice u ulici Stari šor u Sremskoj Mitrovici doći do izmene režima saobraćaja u pomenutoj ulici, počevši od 01. do 10. avgusta na sledeći način:

Zatvara se za saobraćaj jedna saobraćajna traka iz pravca Laćarka i kružne raskrsnice „Vojarna“ i zatvaraju se za saobraćaj obe saobraćajne trake od raskrsnice ulice Stari Šor i Jupiterove do kružne raskrsnice „Vojarna“

Preusmeravanje saobraćaja vrši se na raskrsnici:

Ulica Stari šor i Jupiterove, ulica Stari šor, Šećer sokak i Trg Svetog Stefana

Saobraćaj na ulici Stari šor iz pravca Laćarka odvijaće se samo desnom saobraćajnom trakom.

Saobraćaj iz pravca kružne raskrsnice „Malta“ u Sremskoj Mitrovici biće preusmeren na raskrsnicu ulica Stari šor i Jupiterova.

Saobraćaj će se odvijati kroz sledeće ulice: Stari šor, Jupiterova, Jovana Cvijića, Miloša Obilića.

Drugi pravac kroz ulicu Šećer Sokak.

Izmenjen režim saobraćaja trajće do završetka svih građevinskih radova.

You may also like