Sremska Mitrovica – Konkurs za pomoć izbeglim licima na teritoriji Sremske Mitrovice koji je raspisan pre 2 meseca je zatvoren. Jednokratnu bespovratnu pomoć u građevinskom materijalu dobiće 8 porodica koje je izabrala stručna komisija i koje nemaju rešeno stambeno pitanje.

Za kupovinu građevinskog materijala izdvojena su sredstva u visini od 3 miliona i 200.000 dinara koja je obezbedio Komeserijat za izbeglice i migracije, a Grad je učestvovao sa 10 odsto u finansiranju ovog projekta. Svaka izabrana porodica je dobila pomoć u vrednosti od oko 400.000 dinara.

Jedan od osnovnih kriterijuma za dobijanje pomoći bio je da zainteresovani nema u vlasništvu stambenu jedinicu koja ispunjava uslove za stanovanje na području zemalja koje su nastale raspadom SFRJ, odnosno da je nije prodao ili otuđio od 1991. godine do dana podnošenja zahteva. Takođe je jedan od uslova bio je da je potencijalni korisnik počeo grdanju kuće ili je došao u posed kuće koju treba adaptirati.

Izbegla i raseljena lica će u toku sledeće nedelje, kako je rekao načelnik Gradske uprave za zdravstvo, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Željko Novaković, pristupiti potpisivanju ugovora.

You may also like