Sremska Mitrovica – Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju, počeće u četvrtak 20. juna.
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je najavilo da će tada biti izvršene isplate za maj 2013. godine.

You may also like