Sremska Mitrovica – Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica  zbog radova na el. mreži od 08.30-14.00 sati isključuju se potrošači u ulicama: Sremskog dobrovoljačkog odreda br. 39-73 i br.80-152, ul. Matoševa br. 29-57 i br. 72-88, ul. Legetska br. 19-35 i br. 36-48, ul. Vojislava Ilića 1a, ul. Jalijska prva br. 20-40, br. 77-121, ul. Jalijska druga br.2-12 i br. 3-5, ul. Jalijska treća br.1-25 i br. 2-16 sati.

Od 08.30-12.00 sati isključuju se potrošači u ulici:Njegoševa od broja 30 do broja 36.

You may also like