Sremska Mitrovica – Biblioteka “Gligorije Vozarović” krajem pošle godine uvela je softver za elektronsku obradu podataka, čime je kvalitet svojih usluga podigla na najviši nivo.

Uvođenjem softvera za elektronsku obradu podataka napravljena je jedinstvena knjižna baza, kao i baza korisnika koja je zamenila dosadašnju kartoteku.

Prema rečima direktorice biblioteke, Živke Matić ovaj softver je bibliotekarima znatno olakšao rad, skratio vreme procedure izdavanja knjige a troškove sveo na minimu.

Zahvaljujući elektronskoj bazi sada se jasno vidi cirkulacija svake knjige, što znači da više neće dolaziti do nevraćanja knjiga pod raznim izgovorima od strane korisnika, kako je to bilo do sad.

You may also like