Beograd – Sremska Mitrovica- U Beogradu je 28. februara održan seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“. Seminar je realizovan kao druga aktivnost na projektu Ilustrovani rečnik korupcije Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), na kome je Agencija za borbu protiv korupcije partner, a koji je finansiran sredstvima Evropske unije.Na ovom seminaru je učestvovao i predstavnik radija Ozon.

Nastojeći da doprinese efikasnijoj prevenciji i borbi protiv korupcije aktivnim uključivanjem građana i medija u ceo proces, ANEM je u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, otpočeo rad na realizaciji projekta “Ilustrovani rečnik korupcije”.
Cilj seminara je da novinari ANEM-ovih stanica steknu znanja o različitim aspektima fenomena korupcije. Edukatori Agencije za borbu protiv korupcije, koji su vodili seminar,  učesnicima su predstavili i objasnili 20 odabranih, ključnih termina iz oblasti korupcije koji će biti obradjivani u radio i TV serijalu u okviru ovog projekta.

Na narednom seminaru, koji će biti održan u martu,  novinari će od svojih kolega i advokata ANEM-ove pravne kancelarije učiti kako da teme iz ove oblasti obrade na kvalitetan i profesionalan način.

Novinarima, učesnicima seminara, biće pružena mogućnost da učestvuju u izradi multimedijalnog „Rečnika korupcije”, odnosno radio i TV serijala i elektronskog tekstualnog Rečnika, koji će biti dostupan putem različitih medijskih platformi početkom naredne godine. Izabrane priče će biti obrađivane u 20 TV i 20 radio emisija ANEM-ovog radio i TV serijala. 
Projekat „Ilustrovani recnik korupcije“ je finansiran od strane Evropske unije u okviru projekta „Podrska civilnom drustvu“

You may also like