Sremska Mitrovica – Svaki građanin se u određenom trenutku nalazi u ulozi kupca potrošača i očekuje da roba koju kupuje, odnosno usluga koju pribavlja, ima određeni kvalitet i ispravnost.

U cilju zaštite svojih građana, Ministarstvo spoljnje i unutrašnje kupovine i telekomunikacija propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača – pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa i stara se da se oni sprovode. Zakon o zaštiti potrošača primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač i preduzetnik.

Većina građana nije upoznata sa svojim pravima ukoliko moraju da reklamiraju kupljenu robu. Često se dešava da kupac izgubi fiskalni račun ili da račun izbledi, a samim tim većina je ubeđena da time gubi pravo na reklamaciju jer nema dokaz o kupovini robe.

U slučaju sumnje trgovca da ste robu kupili baš kod njega potrebno je da imate neki dokaz. Može vam poslužiti i slip od kartice ili oštampani izvod sa tekućeg računa s obzirom da je to nesumnjiv dokaz da je izvršena kupovina.

Komentar trgovca da jedino fiskalnim računom dokazujete da ste robu kupili kod njega i da je to posledica fiskalnih propisa – nije tačan. Svaki trgovac je u obavezi da čuva kopiju fiskalne trake tri godine i na njoj se može utvrditi dan i vreme kupovine prezentovanjem nekog drugog dokaza (slip, izvod i sl.). Dve godine imate pravo na popravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija).

You may also like