Sremska Mitrovica – U nastavku akcije na suzbijanju finansijskog kriminala, policijski službenici u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Sremske Mitrovice, lišili su slobode:

1. J. T. bivšeg direktora Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova
2. S. S. bivšeg šefa službe za održavanje Direkcije,
3. M. V. vlasnika preduzetničke radnje „MV plast“ Vojka, svi iz Nove Pazove
4. J. Lj. iz Zemuna, vlasnika preduzetničke radnje „Eurovrt“;
zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.
Osumnjičeni J. T. i S. S. su u periodu od 2010. do 2012. godine izvršili navedena krivična dela prilikom izvođenja poslova košenja putnog pojasa na području opštine Stara Pazova.

Oni su početkom 2010. godine, dogovorili da za ove poslove registruju preduzetničku radnju „Eurovrt“. J.T. kao direktor pokreće postupak javnih nabavki i opisane poslove poverava PR „Eurovrt“ u vrednosti od 2,881.000 dinara bez PDV, iako je ova preduzetnička radnja imala samo jednog zaposlenog i nije imala nikakve kadrovske i materijalne resurse u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima za obavljanje komunalnih delatnosti, dok za nadzorni organ postavlja S.S.

Bez izvedenih radova, J.Lj. tokom 2010. godine fakturiše i naplaćuje od Direkcije 3 016 800,00 dinara, koje nakon uplate, M.V. podiže u gotovini, a manji deo od 330.000,00 dinara prebacuje na račun „MV plast“ Vojka.

Tokom 2011. i 2012. godine SO Stara Pazova je rešenjem prihvatila poslovni plan JP „Čistoća“, koje je preuzelo poslove košenja putnog pojasa i faktički te poslove vršilo na celom području opštine, te je ove usluge fakturisalo opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

Bez obzira na ove činjenice, osumnjičeni su tokom 2011. i 2012. godine sproveli još dva simulovana-fiktivna postupka javne nabavke usluga košenja putnog pojasa, koje su poverili PR „Eurovrt“ i za neizvšene usluge i bez ikakvog pravnog osnova isplatili ovoj preduzetničkoj radnji 4878.300,00 dinara, a koje je M.V u većoj količini podigao u gotovini, a manji deo prebacio na račun svoje PR „MV plast“ Vojka.

Ukupno je u periodu 2010-2012. godine, sa računa Direkcije na račun PR „Eurovrt“ protivpravno prebačeno 7,896.880,00 dinara, za koliko je i oštećena Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova.

You may also like