Festival poezije „Mašta i snovi“

Sremska Mitrovica – Centar za kulturu Sirmiumart povodom organizovanja Trećeg festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, raspisuje pesnički konkurs za sve učenike osnovnih i srednjih škola.

Konkurs nije tematski i omogućuje mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi konkursa:

–           jedan autor može poslati najviše tri pesme, dužine do 24 reda

–           pesme se šalju u tri primerka, u kucanoj formi

–           pesme potpisati šifrom,a rešenje šifre sa svim podacima (ime, prezime, tačna adresa, broj telefona, razred, škola) dostaviti u posebnoj zatvorenoj koverti

–           dobijeni tekstovi pesama se ne vraćaju

–           sve radove dostaviti do 31. marta 2013.godine na adresu : Centar za kulturu „Sirmijumart, Vuka Karadžića 10 22000 Sremska Mitrovic, sa naznakom za – Pesnički konkurs.

Najuspešnije radove, Stručni žiri će svrstati u tri kategorij:

– od I do IV razreda,

– od V do VIII razreda

– kategoriju srednjoškolaca,  a autori će steći pravo učešća na Drugom  festivalu poezije mladih pesnika    „Mašta i snovi“, koji će se organizovati od 29. do 31. maja 2013.godine u Sremskoj Mitrovici.

Najuspešniji autori ( po jedan iz svake kategorije) biće nagrađeni i vrednim nagradama, ( za učenike osnovnih škola – komplet knjiga ,  za srednjoškolce 10- dnevni paket aranžman letovanja u Grčkoj za jednu osobu u sezoni 2013.) a svi uspešni radovi biće objavljeni u Zborniku Trećeg festivala.

You May Also Like