Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući održana je edukacija za matičare tokom koje su  edukovani o pristupu centralnoj bazi podataka za matičare.

U pitanju je projekat koji realzuju Ministarstvo pravde i lokalna samouprava o formiranju elektronske baze podataka za sve matične knjige za čitavu Srbiju. U pitanju je novina koja će građanima na teritoriji cele Srbije omogućiti jednostavan pristup i put do izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih ili venčanih.

To znači da svaki građanin, koji je rođen u Sremskoj Mitrovici, a stanuje u bilo kom mestu u Srbiji može da izvadi izvod u svom mestu prebivališta. Isto tako, svi građani Srbije koji su rođeni u nekim drugim gradovima, a žive na teritoriji našeg grada mogu u bilo kom mestu ili u gradu da izvade izvod iz knjige rođenih.

Osam mesnih kancelarija još uvek nemaju tehničke mogućnosti za ovu inovaciju, ali će se, prema rečima načelnice, u narednih nekoliko meseci i one prilagoditi ostalim mestima na teritoriji Grada.

Sela Divoš, Čalma, Stara Bingula, Bosut, Sremska Rača, Radenković, Ležimir i Šišatovac još uvek nemaju tehničke mogućnosti za ovaj projekat, ali će u najskorij vreme i meštani ovih sela moći da koriste ovakve usluge.

 

 

 

You may also like