Beograd – Državna revizorska institucija Srbije (DRI) je danas saopštila da je, zbog nepravilnosti u trošenju budžeta 2011. godine, sudovima podnela niz prekršajnih i krivičnih prijava protiv ministara, ambasadora, gradonačlenika i drugih državnih službenika.

Državna revizorska institucija je na svom sajtu (www.dri.rs) objavila da je sudovima podnela 193 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvima 28 prijava za privredni prestup i osam krivičnih prijava.

Prijavama je obuhvaćeno 319 lica zbog nepravilnosti koje su državni revizori utvrdili kontrolom finansijskih izveštaja budžetskih korisnika u 2011. godini.

Spisak prijava koje je podnela DRI objavljen je na sajtu te institucije www.dri.rs.

You may also like