Sremska Mitrovica – Udruženje “SM Omladinski centar” iz Sremske Mitrovice nosilac je projekta “Drama o tragediji komedije” koji realizuje u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Sremska Mitrovica.

“Drama o tragediji komedije” će obuhvatiti niz aktivnosti, glumačkih, ekoloških, muzičkih i sportskih i biće realizovana od jula do decembra.

Projektom se afirmiše omladinski aktivizam i aktivno učešće mladih, a akcenat će se staviti na promociju tolerancije, solidarnosti i kulture nenasilja. Direktni akteri biće članovi omladinske pozorišne trupe “Liberart” iz Sremske Mitrovice.

 

Više o tome ovde.

You may also like