Sremska Mitrovica – Naftna indudstija Srbije (NIS)  danas će početi isplatu svojim akcionarima za dividende iz 2012. godine. Ukupna suma za isplatu dividendi iznosi 12,36 milijardi dinara. Bruto iznos po akciji je 75,83 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao vlasnici akcija na Dan akcionara V redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 8. juna 2013. godine.

Akcionarima koji su kao građani dobili po pet akcija NIS-a, oko 2,4 miliona manjinskih akcionara, 20. avgusta će biti uplaćena pripadajuća dividenda na novčane račune u Banci Poštanska štedionica. Istovremeno, NIS će uplatiti porez na prihode od kapitala koji za domaća fizička lica iznosi 15 odsto.

Datum isplate dividendi akcionarima NIS-a u skladu je sa odlukom generalnog direktora Kompanije. Ovoj odluci prethodila je odluka Skupštine akcionara da se za isplatu dividendi izdvoji 25 odsto dobiti ostvarene u 2012. godini, umesto 15 odsto, koliko iznosi minimum predviđen Politikom dividendi Kompanije.

You may also like