Sremska Mitrovica – Danas su Komesarijat za izbeglice i grad Sremska Mitrovica u Gradskoj kući sklopili memorandum o saradnji na realizaciji regionalnog stambenog programa za izbegla lica.

Memorandumom se postigao dogovor da se u predstojećem regionalnom stambenom programu radi na zbrinjavanju 40 izbegličkih porodica kroz poseban oblik socijalne zaštite, socijalnim stanovanjem u zaštićenim uslovima. Očekuje se da do kraja godine bude završena projektna dokumentacija. Nakon prethodne saradnje od pre 2 godine i izgradnji funkcionalne zgrade koja je pored izbeglih lica u 20 odsto slučajeva bila naseljena i licima koja su socijalno ugrožena, postignuta je saradnja o izgradnji dve stambene zgrade od po 20 stambenih jedinica u kojima će isključivo biti izbegla lica. Zgrade će biti kao i postojeća, u stamebenom naselju Kamenjar.

“Grad Sremska Mitrovica će dati kompletno zemljište u tom naselju za izgradnju zgrade kao i neophodnu prateću infrastrukturu. Nakon memoranduma biće potpisan i ugovor u kom će biti realizovane tačne građevinske vrednosti”, rekao je gradonačelnik Branislav Nedimović tokom konferencije.

Po rečima Ane Miloradović, predstavnice Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i savetnika u odseku za realizaciju i implementaciju projekata, Mitrovica se po načinu na koji je uključena u čitav projekat, razlikuje od ostalih 8 Opstina u kojima su predviđene gradnje ovakvih stambenih jedinica, a koje svoj doprinos daju isključivo otkupom već gotovih zgrada.

Po završetku zgrade, Centar za socijalni rad će upravljati kompletnim stambenim objektom, a korisnike će birati zajednička komisija u kojoj će učestvovati predstavnici Komesarijata. Na osnovu javnog konkursa koji bi trebao da se raspiše početkom 2014. godine, biće izabrana lica koja će živeti u ovim socijalno zaštićenim uslovima, a ostala lica koja ne budu obuhvaćena ovim projektom biće zbrinuta kroz druge programe preko pomoći u građevinskom materijalu i kupovine seoskih domaćinstava.

Celokupan regionalni stambeni program se finansira donatorskim sredstvima iz Fonda regionalnog stambenog programa uz podršku Razvojne banke saveta Evrope.

You may also like