Sremska Mitrovica – U toku je konkurs za za prijem u radni odnos u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica. Priliku da dođe do posla imaće 16 radnika. Konkurs je otvoren 18.aprila i traje osam dana od dana objave.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica, raspisala je konkurs za potrebe zapošljavanja radnika različitih profila.Potrebna je jedna medicinska sestra – tehničar – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom,  medicinska sestra, tehničar – Odelenje Opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci,sa punim radnim vremenom, medicinska sestra tehničar – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine , na određeno vreme do šest meseci, sa punim radnim vremenom.
Jedan Instrumentar za odelenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i jedan za odelenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme,do 6 meseci sa punim radnim vremenom, za zamenu odsutne radnice koja se nalazi na bolovanju.
Na konkursu se traži i jedan laborant za službu  laboratorijske dijagnostike, služba za laboratorijsku, radilošku, patoanatomsku, genetsku i drugu dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci,sa punim radnim vremenom.Medicinska sestra – Odelenje opšte hirurgije III – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac.
Osim medicinskih radnika potrebni su i jedan KV VOZAČ – Mašinski odsek sa termoenergetikom – Služba za tehničke poslove – Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, spremačica – Služba ORL i MFH na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom,  spremačica – Služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, Spremačica – servirka- Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
Potrebna su i četiri pomoćna radnika u prosekturi – Služba za tehničke poslove – Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 3 meseca sa punim radnim vremenom.
U nastavku možete pročitati kompletan oglas koji je objavljen na sajtu opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica – O G L A S za prijem u radni odnos
1. Medicinska sestra – tehničar – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.– izvršilac 1.
Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolniceUslovi: Medicinska sestra tehničar opšteg smera sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
2. Medicinska sestra, tehničar – Odelenje Opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicinena određeno vreme do 6 meseci,sa punim radnim vremenom.– izvršilac 1.Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom. Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
3. Medicinska sestra tehničar – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine , na određeno vreme do šest meseci, sa punim radnim vremenom.– izvršilac 1.Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.
Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
4. Instrumentar – Odelenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.Uslovi: Završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom ( IV stepen stručne spreme).Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.

5. Instrumentar – Odelenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme,do 6 meseci sa punim radnim vremenom, za zamenu odsutne radnice koja se nalazi na bolovanju.- Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.Uslovi: Završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom ( IV stepen stručne spreme).Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
6. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Služba za laboratorijsku, radilošku, patoanatomsku, genetsku i drugu dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova., na određeno vreme do 6 meseci,sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.Uslovi: Završena Srednja medicinska škola laboratorijskog smera i položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
7. Medicinska sestra – Odelenje opšte hirurgije III – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom. Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
8. KV VOZAČ – Mašinski odsek sa termoenergetikom – Služba za tehničke poslove – Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.– izvršilac 1.Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolniceUslovi: Završena škola za kv vozača, položen vozački ispit B kategorije (III stepen stručne spreme)Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
9. Spremačica – Služba ORL i MFH na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.
Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice- izvršilac 1Uslovi: Završena osnovna škola (I stepen stručne spreme) sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
10. Spremačica – Služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice- izvršilac 1Uslovi: Završena osnovna škola (I stepen stručne spreme) sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolestiOpis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
11. Spremačica – servirka- Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice- izvršilac 1Uslovi: Završena osnovna škola (I stepen stručne spreme) sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
12. Pomoćni radnik u prosekturi – Služba za tehničke poslove – Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 3 meseca sa punim radnim vremenom.
-izvršilaca 4 Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice
Uslovi: Završena Osnovna škola (I stepen stručne spreme).Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.
Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:- Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom- overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu – dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom
Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65 u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.Uz svaku prijavu na oglas za radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

You may also like