Sremska Mitrovica – Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je u četvrtak javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za žensko preduzetništvo.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena.

Novac se dodeljuje za uredjenje poslovanja u skladu sa zahtevima medjuarodnih standarda poslovanja, poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, poboljšanje postojećih i uvodjenje novih usluga, testiranje novih proizvoda, izradu specijalizovanog softvera, novi dizajn, elektronsku prezentaciju preduzeća, edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz obuke.

Sredstava se dodeljuju u iznosu od 50.000 do 300.000 dinara za jednu od navedenih aktivnosti, a rok za prijave je 24. jun 2013. godine.

You may also like