Sremska Mitrovica – Štand novoformirane Mreže Arhus centara Srbije biće postavljen 10. avgusta od 10:00 do 12:00 časova u centru Grada Sremske Mitrovice sa ciljem da građanima približi način ostvarivanja prava na životnu sredinu. Na ovaj način će zajedno sa građanima Mitrovice uticati na širu javnost o značaju očuvanja životne sredine i načinu donošenja zelenih odluka.

Ovaj štand dolazi u Sremsku Mitrovicu u okiviru velike javne kampanje koju su pokrenuli Arhus centri Novi Sad, Subotica, Niš i Kragujevac. Javnu kampanju u Sremskoj Mitrovici organizuje Regionalni Arhus centar Novi Sad u okviru projekta “Arhus kampanja 2013“, koji se realizuje u saradnji sa Organizacijom za bezbednost i saradnju, OEBS, a uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Arhus kampanja u julu i avgustu mesecu organizuje se u 20 gradova u Republici Srbiji. Pored ovoga Arhus centri u gradovima svojih sedišta održavaju okrugle stolove u cilju uključivanja građana u proces implementacije Arhuske konvenicje.

You may also like