Sremska Mitrovica – Goran Ješić objavio rezultate analize mleka iz laboratorije u Minhenu, a prenele agencije.  U nekim uzorcima sadržaj aflatoksina prelazi i 0,5 mikrograma. Mlekari zbunjeni.

Podsetimo, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, na čijem čelu je Ješić, naložio 20. februara 2013. godine uzorkovanje mleka koje se nalazi u maloprodajnim objektima na teritoriji Vojvodine i potom ih poslao u dve referentne laboratorije u Nemačkoj.

Nakon što su stigli rezultati analize mleka rađeni po Elisa metodi, danas je objavljen i rezultat analize HPLC metodom koje je izvršila akreditovana laboratorija „MUVA Kempten“ iz Minhena.

Analiza je pokazala da u svim uzorcima vrednosti aflatoksina prelaze dozvoljeni EU maksimum od 0,05 mikrograma po kilogramu, dok četiri uzorka sadrže koncentraciju aflatoksina koja prelazi i sadašnju, desetostruko višu, propisanu granicu u Srbiji od 0,5 mikrograma po kilogramu.

Najveću koncentraciju aflatoksina imaju proizvodi mlekare „Tomić“ iz Šašinaca. Pasterizovano mleko sa 1,0 odsto mlečne masti tog proizvođača ima 1,2 mikrograma po kilogramu, dok pasterizovano mleko sa 2,8 procenata mlečne masti ima koncentraciju aflatoksina od 0,87 mikrograma po kilogramu.

Pasterizovano homogenizovano mleko sa 3,2 odsto mlečne masti mlekare „Sirela“ iz Maglića ima 0,58 mikrograma po kilogramu, dok pasterizovano neobrano mleko mlekare „Gulmlek“ iz Stapara ima koncentraciju aflatoksina od 0,53 mikrograma po kilogramu.

Preostali uzorci mleka uzeti su od skoro svih većih mlekara u Srbiji i nijedan od njih nema manju koncentraciju aflatoksina od 0,2 mikrograma po kilogramu, što je višestruko veća vrednost od one koju je dozvoljavao pravilnik koji je tada bio na snazi.

U vreme uzorkovanja granica dozvoljenih aflatoksina M1 u mleku u Srbiji iznosila je 0,05 mikrograma po kilogramu.

Vlada Vojvodine ukupno je poslala 19 uzoraka mleka na analizu u nemačku laboratoriju.

You may also like