Sremska Mitrovica – Lokalnim akcionim planom, Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica i ove godine obezbedila je materijalna sredstva za pomoć preostalom broju izbeglih i raseljenih lica na teritoriji grada.

Cilj plana je da se poboljša životni standard lica, koja su tokom ratnog perioda ostala bez domova i imovine koju su posedovali.

Raspisani konkursi za izbegla i raseljena lica na teritoriji Sremske Mitrovice za 2013. godinu su: Ekonomsko osnaživanje izbeglih i prognanih lica,pomoć u građevinskom materijalu i kupovina seoskih domaćinstava.

Plan lokalne samouprave grada Sremska Mitrovica je da kroz realizaciju Lokalnog akcionog plana na teritoriji grada do 2016. godine ne bude registrovano ni jedno prognano lice.

„Pokušaćemo da trajno rešimo 40-45 korisnika, ljudi koji su u izbegličkom statusu. Veliki broj korisnika je podneo zahteve i mnogi su zainteresovani za pomoć. Nama je drago što su svi aktivni i što razumeju napore koje gradska uprava ulaže, kako bi rešila njihove statuse,“ kaže Željko Novaković, načelnik Gradske uprave za socijanu zaštitu.

 

 

You may also like