Fondovi i politika Evropske unije za kulturu

Sremska Mitrovica – Predavanje Fondovi i politika Evropske unije za kulturu u Srbiji, održaće se u utorak, 12. novembra 2013. godine, sa početkom u 9 časova, u sali 2 Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici. Izlaganje će držati Marko Marinuci, predstavnik Fondacije Akvileja, u okviru Projekta Sirmijum – grad careva i Programa saradnje Autonomne Regije Friuli Venecija Đulija i Autonomne Pokrajine Vojvodine. Nosioci Projekta u Republici Srbiji su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

Predavanja su na teme:

– Šta je kultura za EU, kulturne i kreativne industrije, približavanje kulture javnosti – podizanje kapaciteta (audience development), Evropska strategija 2020.
Najnovije informacije sa Evropskog kulturnog foruma održanog u Briselu od 4-6 novembra.

– Programi EU u kuturi (kratak pregled glavnih programa EU 2014-2020 namenjenih kulturnim akterima u Srbiji):
CREATIVE EUROPE, SOUTH EAST GATEWAY, DANUBE, IPA CROSS-BORDER COOPERATION, ERASMUS FOR ALL, CITIZENS FOR EUROPE, HORIZON 2020.

– Praktičan primer – Projekat T-PAS, Turistička promocija arheoloških nalazišta duž rute Akvileja – Viminacijum. Identifikacija, formulacija, implementacija (zasnovana na upravljanju projektnim ciklusom – PCM).
Projektom rukovodi Fondacija Akvileja i finansiran je od strane programa Kultura 2007-2013.

Biografija Marka Marinucija
Marko Marinuci (1974) je magistar političkih nauka i konsultant na projektima EU vezanim za politiku i međunarodne odnose. Ima dvanaestogodišnje iskustvo u izradi, upravljanju i proceni međunarodnih projekata i programa saradnje, kao i dugogodišnje profesionalno iskustvo (Italija, Slovenija, Hrvatska, Rumunija, Srbija) u obuci vezanoj za politiku Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom (PCM) .
Specijalizovan je za sektor kulture, radio je sa mnogim italijanskim i međunarodnim javnim i privatnim organizacijama. Među njima su: Fondazione Aquileia, Regija Friuli Venezia Giulia, Provincija Gorzija, Opština Venecija, Informest (italijanska agencija za međunarodnu ekonomsku saradnju), Udruženje privrednih komora regija Veneto, Univerzitet Roma Tor Vergata, Promuovi Italia, Federculture, Metis Gmbh (Austraija), Kantor Sarl (Belgija), Unione Italiana (Slovenija i Hrvatska).

You May Also Like